Pojazdy uprzywilejowane

Wózki widłowe

DGSA

Kurs Prawa Jazdy

Prawo Jazdy

Kwalifikacja wstępna

Doskonalenie techniki jazdy

Hds

ADR/NO

Kwalifikacja wstępna

Instruktor techniki jazdy

Podesty ruchome

Koparki

Czas pracy/tachograf

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy przeprowadza szkolenia transportowe dedykowane zarówno osobom indywidualnym, jak i kierowcom flotowym. Oferujemy kursy prawa jazdy wszystkich kategorii, doskonalenie jazdy w warunkach specjalnych oraz szkolenia z jazdy ekonomicznej (tzw. eco-driving). Przeprowadzamy kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów techniki jazdy i instruktorów nauki jazdy. Dzięki bogatej infrastrukturze, wykwalifikowanej kadrze szkoleniowej oraz nowoczesnej flocie samochodowej możemy zagwarantować profesjonalną obsługę klientów w dziedzinie doskonalenia taktyki jazdy.

ODTJ Stare Kosiny to nowoczesny obiekt szkoleniowy o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej. Posiadamy profesjonalne zaplecze szkoleniowe z miejscami noclegowymi. Ośrodek jest położony przy drodze krajowej nr 7, co zapewnia szybki i sprawny dojazd. Cała infrastruktura mieści się na obszarze o powierzchni 5,5ha. Obiekt wyposażony jest w płyty poślizgowe. Wykorzystywane są one głównie podczas zajęć w zakresie hamowania na śliskiej nawierzchni, opanowywania manewrów na drodze w specjalnych warunkach oraz w prowadzeniu auta przy pokonywaniu sekwencji różnego rodzaju zakrętów. Dla obecnych i przyszłych kierowców przygotowano plac manewrowy, tor szkoleniowy i tor ziemny. Kandydaci biorąc udział w kursie zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia samochodu w trudnych warunkach topograficznych i atmosferycznych. Nowoczesna infrastruktura obiektu w połączeniu z doświadczeniem instruktorów to gwarancja wysokiej skuteczności kursu i wymiernych korzyści z poprawy umiejętności panowania nad własnym autem.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy prowadzi kursy na prawo jazdy we wszystkich kategoriach: A, B, C, D, C+ E. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do egzaminu oraz zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności do kierowania pojazdem. Podczas kursu przyszły kierowca poznaje przepisy ruchu drogowego, zagrożenia na drodze oraz przepisy służące bezpieczeństwu. Kursant zdobywa praktyczną wiedzę uczestnicząc w zajęciach na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Po zakończeniu kursu, kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Oferujemy kursy dla instruktorów techniki jazdy. Szkolenia poszerzają wiedzę i podnoszą umiejętności w zakresie doskonalenia taktyki jazdy i metodyki nauczania. Przygotowują kandydatów do zdania egzaminu na instruktora techniki jazdy. ODTJ prowadzi także kursy dedykowane instruktorom nauki jazdy. Przygotowują one kandydata do wdrażania efektywnych sposobów prowadzenia pojazdów, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, optymalizację zużycia paliwa oraz obniżenie kosztów eksploatacji samochodu. Oferujemy kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. W części praktycznej szkolenia, na specjalnie przygotowanym torze, placu manewrowym oraz płytach poślizgowych, kursant prowadzi pojazd w warunkach specjalnych. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy przeprowadza także szkolenia z eco-drivingu, które podnoszą świadomość ekologiczną i pogłębiają wiedzę w zakresie optymalizacji zużycia paliwa oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.