Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy S.C.

Baza Usług Rozwojowych

Ogólnopolske Centrum Techniki Jazdy s.c.

Z dniem …… nasza Firma OCTJ s.c. została pomyślnie wpisana do Bazy Usług Rozwojowych Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tym samym może świadczyć usługi rozwojowe zarówno komercyjne jak również dofinansowane ze środków EFS

 • regulamin (>> link)

 • częste pytania (>> link)

 • instrukcja BUR (>> link)

 • filmy instruktażowe (>> link)

 • pomoc (infolinia 801 808 108)

 • poradnik dla przedsiębiorcy (>> link)

 • poradnik dla firmy szkoleniowej (>> link)

OFERTA z dofinansowaniem (BUR)

Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) obejmujący swoim programem:

 1. Kurs prawa jazdy kat.B
 2. Kurs prawa jazdy kat.C
 3. Kurs prawa jazdy kat.C+E
 4. Kurs na  pojazdy uprzywilejowane kat.C,C+E

link szczegóły

Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) obejmujący swoim programem (link szczegóły):

 1. Kurs prawa jazdy kat.B
 2. Kurs prawa jazdy kat.D
 3. Kurs na  pojazdy uprzywilejowane kat.D

 link szczegóły

Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) obejmujący swoim programem (link szczegóły):

 1. Kurs prawa jazdy kat.B
 2. Kurs na  pojazdy uprzywilejowane kat.B

link szczegóły

OFERTA komercyjne (BUR)

Wszystkie szkolenia z naszej oferty usług są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych oprócz Oferty dla Szkół

REJESTRACJA – DOFINANSOWANIE

To platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe, w tym te współfinansowane ze środków publicznych (EFS) i nie tylko.

Stanowi ona kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, w której od ponad 10 lat zamieszczono ok. 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza ma zapewniać powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba prywatna (dorosła) mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Baza stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

 

 1. Rejestracja oraz korzystanie z bazy ofert jest dobrowolne i bezpłatne. Rejestracja w trybie ciągłym.
 2. Każdy użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.
 3. Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w bazie nie wymaga rejestracji

Dla przedsiębiorców i pracowników


Krok 1
najpierw należy założyć konto, zarejestrować się jako użytkownik indywidualny, aktywować konto klikają otrzymany link aktywacyjny
Krok 2uczestnik indywidualny z tego poziomu ma możliwość stworzenia profilu „Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe” – dawcy usługi lub „Uczestnika instytucjonalnego” – odbiorcy usług. Jest to krok wspólny dla przedsiębiorców i podmiotów oferujących usługi rozwojowe.

Profil I – Uczestnik instytucjonalny” to profil przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców/pracodawców, którzy chcą delegować swych pracowników do udziału w wybranej usłudze oraz jej ocenę po zakończeniu. Ocena będzie widoczna dla innych użytkowników, co pozwoli wybrać im najlepsze usługi.

Profil II – Podmiot świadczący usługę rozwojową” to profil przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy zamierzają rejestrować usługi rozwojowe. Utworzenie profilu wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów określonych w karcie podmiotu. Założenie profilu umożliwia: rejestrację usług rozwojowych i ich ocenę po zakończeniu.

Dla osób prywatnych

Z bazy mogą też korzystać osoby prywatne. Wystarczy wejść na stronę usługirozwojowe.parp.gov.pl i zapoznać się z informacjami na temat usług dostępnych w bazie. Interesujące nas usługi można łatwo porównać i zobaczyć ich oceny wystawione przez osoby, które już z nich skorzystały. Po wyborze oferty należy skontaktować się bezpośrednio z podmiotem świadczącym usługę.

Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Wielkość przedsiębiorstwa Liczba personelu Roczny obrót Roczna suma bilansowa
mikro < 10 < 2 mln euro < 2 mln euro
małe < 50 < 10 mln euro < 10 mln euro
średnie < 250 < 50 mln euro < 43 mln euro
 • w każdym województwie zostanie wybrany Operator, do którego będzie można kierować pytania odnośnie usług rozwojowych w danym województwie, a także będzie operacyjnie obsługiwał / udzielał dofinansowania przedsiębiorcom.
 • dofinansowanie do usług rozwojowych otrzymuje się w postaci refundacji lub bonów, w zależności od województwa.
 • na wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy w skali kraju przeznaczono, prawie 400 mln euro.
 • ponad 58 tyś. MŚP oraz 277 tyś. pracowników do objęcia wsparciem.
 • ograniczenie – do 5 tyś zł/pracownika/usługę zależnie od województwa

KROK PO KROKU

Rejestracja
Wybór UR
Realizacja UR
Ocena jakości
Dofinansowanie