BBS

/BBS
BBS 2018-01-17T11:44:35+00:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie nabytych umiejętności na Poziomie I polegające na  kontynuowaniu nauki
w zakresie przeciwdziałania utracie przyczepności związanej z powstaniem
zjawiska nadsterowności i podsterowności.

Jazda defensywna

to występujące łącznie: poprawna technika prowadzenia samochodu, odpowiednia znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe cechy psychofizyczne, mentalne, rozwinięta świadomość, prawidłowa samoocena. To taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji, w której mogłoby dojść do wypadku drogowego.

Kierowca defensywny

to taki , który wie jak postępować, aby nie znaleźć się w sytuacji wypadkowej. Podczas  prowadzenia pojazdu cechuje go brak agresji, życzliwość wobec innych uczestników ruchu oraz okazywanie im pomocy. Charakteryzuje go płynna, przemyślana jazda, wysoki poziom koncentracji i poszanowanie obowiązujących przepisów, prawidłowa ocena własnych możliwości i umiejętności.

WYMAGANIA

• prawo jazdy kat.B,C,D
• akceptacja regulaminu
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Safe Driving II czyli
jazda defensywna:

• zajęcia teoretyczne: 2h
• zajęcia praktyczne: 2h

INSTRUKTORZY

Zajęcia prowadzą instruktorzy techniki jazdy, czynnie pracujący w ODTJ od 2008 roku.

PROGRAM

Omówienie sił działających na pojazd podczas jazdy po okręgu oraz zjawiska nadsterowności i podsterowności oraz metod jak im przeciwdziałać.


POJAZDY

 • są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

 • posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne

 • istnieje techniczna możliwość wyłączania w/w systemów

 • posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań

 Przydatne linki

 • regulamin ODTJ >> link

 • oświadczenie >> pobierz

 • zaświadczenie >> pokaż

ZADANIA

 • przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka

 • technika ruszania, rozpędzania, zmiany biegów

 • hamowanie awaryjne w zakręcie z ABS, bez ABS

 • hamowanie w zakręcie z ominięciem przeszkody z ABS, bez ABS

 • wykorzystanie masy (balans) – pokonywanie zakrętu

 • najazd tyłem – obrót o 180 stopni, kontynuowanie jazdy

 • jazda po okręgu z ESP, bez ESP (nadsterowność, podsterowność)

 • technika i taktyka jazdy na torze szkoleniowym

 • hamowanie na spadku wzniesienia o nachyleniu 10%

• kurs przeprowadzamy w grupach max. 12 osobowych
• na jednego instruktora przypada max. 4 pojazdy
• szkolenie na pojeździe własnym lub ODTJ-u
• łączność uczestników z instruktorami odbywa się poprzez radiotelefon

• sprawdzenie tożsamości, podpisanie oświadczenia
• instruktaż – omówienie zadań do wykonania
• przygotowanie do jazdy
• wykonanie zadań praktycznych
• zakończenie poczęstunkiem
• wydanie zaświadczenia

Po zakończonym szkoleniu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z doskonalenia techniki jazdy pt. Safe Driving I, czyli jazdy defensywnej poziom I.

Szkolenie przeznaczone między innymi dla tych którzy chcą:

• sprawdzić działanie systemów ABS, ASR, ESP, EBD
• dowiedzieć się, jak reagować w trudnych sytuacjach na drodze o różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach
• sprawdzić swoje reakcje w symulowanych sytuacjach
• poznać granice bezpieczeństwa

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do zgania egzaminu
i nabycia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje PKK w ciągu 2 dni roboczych weryfikacji dokumentów:

• wniosku o wydanie p.j. (wg. wzoru)
• orzeczenia lekarskiego (wg. wzoru)
• orzeczenia psycholog. (wg. wzoru)
• fotografii przodem (3,5×4,5)
• pisemnej zgody (niepełnoletni)
• kopię prawa jazdy (jeżeli posiada)

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osoba wskazana może:

• pobrać profil PKK
• zapisać na egzamin
• odebrać prawo jazdy

• przepisy służące bezpieczeństwu
• zagrożenia w ruchem drogowym
• sytuacje nadzwyczajne
• obowiązki kierowcy, posiadacza
• praktyka plac manewrowy
• praktyka ruch drogowy

Warunkiem przeprowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursów kwalifikacyjnych jest
podpisanie z ODTJ umowy współpracy, o której mowa w art.39g ust.11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym .
Na miejscu istnieje możliwość noclegu i wyżywienia.

Pojazdy spełniają wymagania § 4 rozporządzenia MI z dnia 1.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tj.:
Posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań.
Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne.
Istnieje techniczna możliwość wyłączania tych systemów.
Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

Przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka, operowanie kołem kierownicy – slalomy,
Hamowanie awaryjne na prostym odcinku i w zakręcie, próba ominięcia przeszkody (test łosia), jazda po okręgu – nadsterowność, podsterowność,
Jazda szosowa torem szkoleniowym, hamowanie na spadku 10%

Po zakończonym szkoleniu instruktor i osoba szkolona podpisują kartę zajęć praktycznych wg wzoru ośrodka szkolenia,
potwierdzają tym samym odbycie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.

WYMAGANIA

• podpisana UMOWA z OS
• karta zajęć praktycznych
• odbycie instruktarzu
• zapoznanie z regulaminem
• podpisane oświadczenie
  przez osobę szkoloną

CZAS TRWANIA

Zajęcia praktyczne:
(indywidualna jazda)
• KW 4h jazdy z inst.
• KWP 2h jazdy z inst.

2h jazdy = 1h symulator
1h jazdy = 60 min.
KW-kwalifikacja wstępna
P-przyspieszona

CENNIK

KW-C,D (ws) 4h            800zł
KWP-C,D (ws) 2h          400zł
KW-C,D (ws,rd) 20h    1800zł
KWP-C,D (ws,rd) 10h  1000zł

ws – warunki specjalne
        pojazdem ODTJ
rd – ruch drogowy
        pojazdem ODTJ

PROGRAM

Zgodny z rozporządzeniem MIiB nr tematu 1.4.7 (kat.C) oraz 1.5.7 (kat.D)- „nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu „.

Kurs prawa jazdy kat.C i kat.C+E i kwalifikacji wstępnej można teraz robić równocześnie. Znaczy to że po ok. jednym miesiącu masz wszystkie wymagania go kierowania TIR-em

Kurs kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć w dowolnym momencie – nie potrzebujesz nawet prawa jazdy kat.B !!!

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego prawa jazdy.

 • regulamin obiektu >> link

 • oświadczenie osoby szkolonej >> pobierz

 • przykładowa KZP >> pokaż