Podniesienie posiadanych umiejętności polegające na  nauce przeciwdziałania utracie przyczepności związanej z powstaniem zjawiska nadsterowności i podsterowności.

Po zakończonym szkoleniu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z doskonalenia techniki jazdy na symulatorze poślizgu czyli trolejach.

To co wykonujemy w samochodzie (przyspieszamy, skręcamy, hamujemy) jest wynikiem głównie bodźców wzrokowych. Reagujemy na to co widzimy. Z poślizgiem jest niestety inaczej. Wzrok zawodzi (czas reakcji z nim związany) bo kiedy zauważymy, że powstał uślizg zwykle na reakcję (kontrę) jest za późno.

Aby właściwie i szybko zareagować na poślizg trzeba go czuć. Troleje służą przede wszystkim do treningu koordynacji czuciowo-ruchowej (uproszczając samochód z trolejami przy prędkości 20 km/h zachowuje się tak jakbyśmy jechali 120 km/h po lodzie) – ma dużą podatność na zachowania nadsterowne.

TRENING REAKCJI CZUCIOWO-RUCHOWEJ

Dodatkowe urządzenie montowane na tylnych kołach, które umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wprowadzenia pojazdu w poślizg nadsterowny.
To także nauka wczesnego rozpoznania poślizgu, która umożliwia ćwiczenie właściwej reakcji czyli metody wyjścia z zagrożonej sytuacji.

Dla tych którzy chcą dowiedzieć się, jak reagować w sytuacji uślizgu kół tylnej osi na drodze o różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach.
Poznać granice bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem.
Sprawdzić swoje reakcje w sytuacji poślizgu nadsterownego.

Sprawdzenie tożsamości, podpisanie oświadczenia -> instruktaż – omówienie zadań -> przygotowanie do jazdy ->
wykonanie zadań praktycznych -> zakończenie poczęstunkiem -> wydanie zaświadczenia

Omówienie właściwej pozycji za kierownicą, prawidłowej pracy rąk, sił działających na pojazd,
zjawiska przyczepność, czasu reakcji oraz poślizgu nadsterownego i podsterownego.

WYMAGANIA

• prawo jazdy kat.B
• akceptacja regulaminu
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Jazda na trolejach (3h)

• zajęcia teoretyczne 1h
• zajęcia praktyczne 2h

CENNIK

Jazda na trolejach (3h)

• pojazd własny 200zł
• pojazd ODTJ   300zł

PROGRAM PRAKT.

• slalom między pachołkami
• slalom bramowy
• jazda po okręgu
• jazda na czas

Prowadząc pojazd na trolejach z prędkością 20km/h zachowuje się on tak jak by jechał z prędkością 120 km/h na śliskiej, mokrej nawierzchni.

Poślizg odczuwamy wcześniej zanim go zauważymy. Tylko wówczas właściwie i w porę zdążymy na niego zareagować zakładając tzw. kontrę.

W stosunku do innych proponowanych szkoleń z doskonalenia techniki jazdy to szkolenie wyróżnia stosunkowo niewielka cena.

  • regulamin ODTJ >> link

  • oświadczenie >> pobierz

  • zaświadczenie >> pokaż