Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania instruktorów i egzaminatorów do wdrażania efektywnych sposobów prowadzenia pojazdu, które zwiększają poziom bezpieczeństwa, optymalizują zużycie paliwa i obniżają koszty eksploatacji.

Po zakończonym szkoleniu z techniki i taktyki jazdy w ramach kursu instruktora nauki jazdy, ODTJ wydaje osobie zaświadczenie o ukończeniu zajęć teoretycznych 2godz. i praktycznych 5godz.

Dodatkowo po zakończonym szkoleniu instruktor i osoba szkolona podpisują kartę zajęć praktycznych wg wzoru ośrodka szkolenia, potwierdzają tym samym odbycie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.

To przede wszystkim optymalne dostosowanie prędkości samochodu do warunków na drodze, a także umiejętne sterowanie pojazdem w sytuacjach awaryjnych. Kluczem do właściwej techniki i taktyki jazdy jest świadomość kierowcy skupiona na dalekosiężnym planowaniu, obserwacji drogi i umiejętności sprawnego reagowania na zaistniałe lub spodziewane sytuacje na drodze.

1. Operowanie kołem kierownicy – slalomy
2. Hamowanie awaryjne na prostym odcinku, w zakręcie
3. Jazda po okręgu – nadsterowność, podsterowność
4 Jazda szosowa torem szkoleniowym, hamowanie na spadku 10%

sprawdzenie tożsamości, podpisanie oświadczenia -> instruktaż – omówienie zadań do wykonania -> przygotowanie do jazdy ->
wykonanie zadań na terenie obiektu -> zakończenie poczęstunkiem -> podpisanie karty zajęć

1. Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-
2. Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne
3. Istnieje techniczna możliwość wyłączania w/w systemów
4. Posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań

WYMAGANIA

prawo jazdy
• kandydat na instruktora
• karta zajęć praktycznych
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Zajęcia praktyczne:
technika i taktyka jazdy

szkolenie KP, KU    7h
zajęcia teoretyczne 2h
zajęcia praktyczne  5h

KP – kurs podstawowy
KU – kurs uzupełniający

CENNIK

KP-B       500zł
KP-C,D   700zł
KU-B      500zł
KU-C,D  700zł

KP – kurs podstawowy
KU – kurs uzupełniajacy

PROGRAM TEORIA

• psychologia zachowań
• bezpiecz.. czynne, bierne
• siły na pojazd
• opony, przyczepność
• czas reakcji
• droga hamowania
• prędkość a hamowanie
• zasady eco drivingu

Kursy INJ mogą organizować SUPER OSK czyli ośrodki szkolenia kierowców spełniające wysokie dodatkowe wymagania.

Zajęcia z „Techniki i taktyki jazdy” w ramach kursu INJ mogą przeprowadzać jedynie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.

  • regulamin obiektu >> link

  • oświadczenie osoby szkolonej >> pobierz

  • przykładowa KZP >> pokaż