CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie nabytych umiejętności na Poziomie I polegające na  kontynuowaniu nauki
w zakresie przeciwdziałania utracie przyczepności związanej z powstaniem
zjawiska nadsterowności i podsterowności.

Jazda defensywna

to występujące łącznie: poprawna technika prowadzenia samochodu, odpowiednia znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe cechy psychofizyczne, mentalne, rozwinięta świadomość, prawidłowa samoocena. To taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji, w której mogłoby dojść do wypadku drogowego.

Kierowca defensywny

to taki , który wie jak postępować, aby nie znaleźć się w sytuacji wypadkowej. Podczas  prowadzenia pojazdu cechuje go brak agresji, życzliwość wobec innych uczestników ruchu oraz okazywanie im pomocy. Charakteryzuje go płynna, przemyślana jazda, wysoki poziom koncentracji i poszanowanie obowiązujących przepisów, prawidłowa ocena własnych możliwości i umiejętności.

WYMAGANIA

• prawo jazdy kat.B,C,D
• akceptacja regulaminu
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Safe Driving II czyli
jazda defensywna:

• zajęcia teoretyczne: 2h
• zajęcia praktyczne: 2h

INSTRUKTORZY

Zajęcia prowadzą instruktorzy techniki jazdy, czynnie pracujący w ODTJ od 2008 roku.

PROGRAM

Omówienie sił działających na pojazd podczas jazdy po okręgu oraz zjawiska nadsterowności i podsterowności oraz metod jak im przeciwdziałać.


POJAZDY

 • są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

 • posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne

 • istnieje techniczna możliwość wyłączania w/w systemów

 • posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań

 Przydatne linki

 • regulamin ODTJ >> link

 • oświadczenie >> pobierz

 • zaświadczenie >> pokaż

ZADANIA

 • przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka

 • technika ruszania, rozpędzania, zmiany biegów

 • hamowanie awaryjne w zakręcie z ABS, bez ABS

 • hamowanie w zakręcie z ominięciem przeszkody z ABS, bez ABS

 • wykorzystanie masy (balans) – pokonywanie zakrętu

 • najazd tyłem – obrót o 180 stopni, kontynuowanie jazdy

 • jazda po okręgu z ESP, bez ESP (nadsterowność, podsterowność)

 • technika i taktyka jazdy na torze szkoleniowym

 • hamowanie na spadku wzniesienia o nachyleniu 10%

• kurs przeprowadzamy w grupach max. 12 osobowych
• na jednego instruktora przypada max. 4 pojazdy
• szkolenie na pojeździe własnym lub ODTJ-u
• łączność uczestników z instruktorami odbywa się poprzez radiotelefon

• sprawdzenie tożsamości, podpisanie oświadczenia
• instruktaż – omówienie zadań do wykonania
• przygotowanie do jazdy
• wykonanie zadań praktycznych
• zakończenie poczęstunkiem
• wydanie zaświadczenia

Po zakończonym szkoleniu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z doskonalenia techniki jazdy pt. Safe Driving I, czyli jazdy defensywnej poziom I.

Szkolenie przeznaczone między innymi dla tych którzy chcą:

• sprawdzić działanie systemów ABS, ASR, ESP, EBD
• dowiedzieć się, jak reagować w trudnych sytuacjach na drodze o różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach
• sprawdzić swoje reakcje w symulowanych sytuacjach
• poznać granice bezpieczeństwa

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do zgania egzaminu
i nabycia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje PKK w ciągu 2 dni roboczych weryfikacji dokumentów:

• wniosku o wydanie p.j. (wg. wzoru)
• orzeczenia lekarskiego (wg. wzoru)
• orzeczenia psycholog. (wg. wzoru)
• fotografii przodem (3,5×4,5)
• pisemnej zgody (niepełnoletni)
• kopię prawa jazdy (jeżeli posiada)

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osoba wskazana może:

• pobrać profil PKK
• zapisać na egzamin
• odebrać prawo jazdy

• przepisy służące bezpieczeństwu
• zagrożenia w ruchem drogowym
• sytuacje nadzwyczajne
• obowiązki kierowcy, posiadacza
• praktyka plac manewrowy
• praktyka ruch drogowy

Warunkiem przeprowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursów kwalifikacyjnych jest
podpisanie z ODTJ umowy współpracy, o której mowa w art.39g ust.11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym .
Na miejscu istnieje możliwość noclegu i wyżywienia.

Pojazdy spełniają wymagania § 4 rozporządzenia MI z dnia 1.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tj.:
Posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań.
Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne.
Istnieje techniczna możliwość wyłączania tych systemów.
Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

Przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka, operowanie kołem kierownicy – slalomy,
Hamowanie awaryjne na prostym odcinku i w zakręcie, próba ominięcia przeszkody (test łosia), jazda po okręgu – nadsterowność, podsterowność,
Jazda szosowa torem szkoleniowym, hamowanie na spadku 10%

Po zakończonym szkoleniu instruktor i osoba szkolona podpisują kartę zajęć praktycznych wg wzoru ośrodka szkolenia,
potwierdzają tym samym odbycie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.

WYMAGANIA

• podpisana UMOWA z OS
• karta zajęć praktycznych
• odbycie instruktarzu
• zapoznanie z regulaminem
• podpisane oświadczenie
  przez osobę szkoloną

CZAS TRWANIA

Zajęcia praktyczne:
(indywidualna jazda)
• KW 4h jazdy z inst.
• KWP 2h jazdy z inst.

2h jazdy = 1h symulator
1h jazdy = 60 min.
KW-kwalifikacja wstępna
P-przyspieszona

CENNIK

KW-C,D (ws) 4h            800zł
KWP-C,D (ws) 2h          400zł
KW-C,D (ws,rd) 20h    1800zł
KWP-C,D (ws,rd) 10h  1000zł

ws – warunki specjalne
        pojazdem ODTJ
rd – ruch drogowy
        pojazdem ODTJ

PROGRAM

Zgodny z rozporządzeniem MIiB nr tematu 1.4.7 (kat.C) oraz 1.5.7 (kat.D)- „nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu „.

Kurs prawa jazdy kat.C i kat.C+E i kwalifikacji wstępnej można teraz robić równocześnie. Znaczy to że po ok. jednym miesiącu masz wszystkie wymagania go kierowania TIR-em

Kurs kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć w dowolnym momencie – nie potrzebujesz nawet prawa jazdy kat.B !!!

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego prawa jazdy.

 • regulamin obiektu >> link

 • oświadczenie osoby szkolonej >> pobierz

 • przykładowa KZP >> pokaż

Jazda defensywna łączy w sobie poprawną technikę prowadzenia pojazdu z odpowiednią znajomością przepisów ruchu drogowego i prawidłową oceną sytuacji na drodze. To działania zapobiegające sytuacji, w której mogłoby dojść do kolizji bądź wypadku drogowego.

Pod pojęciem jazdy defensywnej można rozumieć nie tylko taktykę, ale także technikę prowadzenia pojazdu i podejście kierowcy do eksploatacji samochodu. Kierowca defensywny to osoba odpowiedzialnie prowadząca pojazd w ruchu drogowym oraz świadomie unikająca dających się przewidzieć zagrożeń. Jazda defensywna jest bezpieczna, zaplanowana i świadoma. Kierowca wybiera jak najmniej ryzykowne trasy i pory podróży, a na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Podczas jazdy defensywnej osoba prowadząca pojazd wykorzystuje wyuczone zasady i nawyki pod kątem unikania wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy przeprowadza szkolenia z Safe Driving’u, podczas których kursanci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej jazdy defensywnej. W trakcie szkolenia wykwalifikowani instruktorzy obserwują kierowcę oraz zwracają uwagę na błędy przez niego popełnianie.

Kurs z jazdy defensywnej podzielony jest na dwa poziomy: Safe Driving I oraz Safe Driving II. Część praktyczna zajęć odbywa się na pojeździe własnym kursanta bądź pojeździe ODTJ. Szkolenie przeprowadzane jest w grupach kilkunastoosobowych. W zależności od wybranego wariantu kurs może odbywać się zarówno na płycie poślizgowej, jak i na torze manewrowym bądź w normalnych warunkach drogowych.

W części teoretycznej poruszane są zagadnienia związane z systemami ABS, ESP i ASR. Kursanci zdobywają wiedzę w zakresie wpływu prędkości i rodzaju nawierzchni na wykonywanie manewrów w czasie prowadzenia samochodu. Szczegółowo zostają omówione zasady działania retadera i hamulca silnikowego.

Kurs Safe Driving I obejmuje przygotowanie kierowcy do jazdy poprzez zajęcie przez niego właściwej pozycji w fotelu, regulację lusterek oraz zapięcie pasów. Podczas szkolenia kursant operuje kierownicą wykonując takie manewry jak: slalom manewrowy, slalom bramkowy oraz zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu. Ćwiczenia praktyczne są wykonywane przy różnej prędkości na nawierzchniach o różnej przyczepności. Kursant zdobywa umiejętność awaryjnego hamowania z wykorzystaniem ABS i ESP oraz awaryjnego hamowania bez tych systemów. Szkolenie obejmuje również ominięcie nagle pojawiającej się przeszkody bez manewru hamowania.

Kurs Safe Driving II jest uzupełnieniem dla kursu pierwszego stopnia. W części zajęć praktycznych kierowca uczy się awaryjnego hamowanie w zakręcie z wykorzystaniem oraz bez użycia ABS. Szkolenie obejmuje hamowanie awaryjne w zakręcie z ominięciem przeszkody oraz wykonanie manewrów takich jak najazd tyłem czy hamowanie na spadku wzniesienia o nachyleniu 10%.

Znaczna część zarówno doświadczonych, jak i świeżo upieczonych kierowców uważa, że przestrzega zasad jazdy defensywnej. Dopiero rady wykwalifikowanego instruktora pokazują, że faktyczne umiejętności kierowców odbiegają od rzeczywistości. Dlatego warto zastosować zasady jady defensywnej pod okiem doświadczonego trenera. Być może pozwoli to uniknąć kolizji bądź wypadku drogowego w przyszłości, a z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo na drodze.