Kurs na pojazdy uprzywilejowane

//Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze
oraz pokazanie granic bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem.

Starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

• wniosku
• kopi orzeczenia lekarskiego
• kopi orzeczenia psychologicznego
• zaświadczenia o kursie podstawowym
• dowodu opłaty.

• wniosku
• zaświadczenia o kursie uzupełniającym
• dowodu opłaty

na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Warunkiem
wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu
oryginału składanych dokumentów.

WYMAGANIA

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy
• zezwolenie (uzupełniający)

CZAS TRWANIA

Kurs podstawowy:
• kat. A          24h (6T 18P)
• kat. B, C, D 14h (6T   8P)

Kurs uzupełniający:
• posiada zezwolenie kat. A
uzupełnienie kat. B,C,D – 11h
• posiada zezwo. kat. B,C,D
uzupełnienie kat. A        – 21h
uzupełnienie kat. B,C,D – 11h

ZAŚWIADCZENIE

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru ważne bezterminowo

PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:
• przepisy ruchu drogowego
• psychologia transportu
• problematyka wypadków
• technika i taktyka jazdy

Zajęcia praktyczne:
• slalom
• hamowanie awaryjne
• ominięcie przeszkody

EGZAMIN

0
Pytań
0
Poprawna odpowiedź
0
Czas trwania (min.)
0
Dopuszczalne błędy

WAŻNE

0
Ważność zezw. max. 5lat
0
Opłata za wydanie zezw. (zł)
0
Kopie dokumentów dla Starosty
0
Grupa max. 12 osób

Dla kogo

zespołów ratownictwa medycznego
• jednostek ratownictwa chemicznego
• straży gminnych (miejskich)
• podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań
zakresu ratownictwa medycznego

• Służby Parku Narodowego
• podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań
zakresu ratownictwa wodnego.

Więcej o egzaminie

• kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem z części
   teoretycznej i praktycznej prowadzonym w ODTJ przez
   instruktora prowadzącego zajęcia
• warunkiem przystąpienia do części praktycznej egz.
   jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
• podczas egzaminu części praktycznej należy
prawidłowo
wykonać zadania określone w programie
zajęć praktycznych.

DO POBRANIA

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz

Na podstawie Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz.603), każdy kierowca pojazdów uprzywilejowanych ma obowiązek odbycia kursu i egzaminu.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane adresowany jest do wszystkich kierowców, którzy ubiegają się o pracę w służbach publicznych i w przyszłości będą prowadzić pojazdy uprzywilejowane. Kierowcy posiadający już odpowiednie zezwolenie mają możliwość rozszerzenia swoich uprawnień, odbywając szkolenie uzupełniające. Kurs przeznaczony jest w szczególności dla kierowców karetek pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, radiowozów, pojazdów Straży Granicznej, służb bezpieczeństwa i Służby Celnej. Nasz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiada wymagany wpis, bogatą infrastrukturę, wyspecjalizowaną kadrę instruktorów oraz profesjonalny program szkoleniowy. Gwarantujemy specjalistyczne i efektywne przeprowadzenie kursu zgodnie z obowiązującymi normami.

Kierowca biorąc udział w szkoleniu, przygotowuje się do trudnych sytuacji drogowych. Zdobywa wiedzę w zakresie tego, jak dzięki swoim umiejętnościom wyjść bezpiecznie z niebezpiecznych sytuacji na drodze. Kurs pokazuje dopuszczalne granice, których przekroczenie skutkuje utratą panowania nad samochodem. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego jest odpowiedzialny nie tylko za swoje życie, ale także zdrowie i życie przewożonych pacjentów, dlatego niezwykle istotne jest właściwe praktyczne i teoretyczne przygotowanie kandydatów do pełnionej funkcji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane składa się z części teoretycznej i praktycznej. Blok zajęć teoretycznych obejmuje przepisy ruchu drogowego, zagadnienia z psychologii transportu i technik jazdy oraz porusza problematykę wypadków i kolizji na drodze. W części praktycznej kursant w pojeździe uprzywilejowanym wykonuje manewry takie jak: slalom, hamowanie awaryjne i ominięcie przeszkody. Zajęcia przeprowadzane są na placu manewrowym, na płytach poślizgowych oraz na torze szkoleniowym. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczonej kadrze instruktorów możemy zagwarantować wysoką efektywność przeprowadzonego kursu.

Kierowca chcący uzyskać zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi powinien mieć prawo jazdy danej kategorii, skończyć 21 lat, posiadać orzeczenie lekarskie i orzeczenie od psychologa. Obowiązkowe jest także odbycie właściwego kursu w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, który potwierdzony jest zaświadczeniem. Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Starostwie.

By | 2018-05-06T09:34:30+00:00 Styczeń 3rd, 2018|Kursy i Szkolenia|3 komentarze

About the Author:

3 komentarze

  1. Alojzy1544 30 listopada 2018 at 12:40 - Reply

    Szczerze polecam! To najlepsza rzecz jaka mnie ostatnio spotkała.

  2. Grepor95 5 grudnia 2018 at 09:51 - Reply

    Myślę podobnie, z tym że z reguły konsultuję decyzje ze specjalistami.

  3. szkoła doskonalenia jazdy 14 grudnia 2018 at 00:31 - Reply

    Duża porcja informacji. Widzę, że trzeba się bardziej zainteresować tematem.

Leave A Comment