Celem szkolenia jest podniesienie posiadanych umiejętności poprzez zajęcie właściwej postawy za kierownicą oraz poznanie zasad i granic działania systemów bezpieczeństwa czynnego i ich wpływu na bezpieczeństwo.

Po zakończonym szkoleniu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu Safe Driving.

to szkolenie w zakresie zmniejszenie ryzyka wypadku, związanego z bezpośrednim niebezpieczeństwem takim jak śliska nawierzchnia, ostry zakręt, czy awaryjne hamowanie, których główną przyczyną są złe warunki atmosferyczne, zbyt duża prędkość pojazdu, nagła zmiana sytuacji na drodze lub niespodziewane pojawienie się przeszkody.

to występujące łącznie: poprawna technika prowadzenia samochodu, odpowiednia znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe cechy psychofizyczne, mentalne, rozwinięta świadomość, prawidłowa samoocena. To taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji, w której mogłoby dojść do wypadku drogowego.

Szkolenie z bezpiecznej jazdy podzielone jest na dwa poziomy: Safe Driving I oraz Safe Driving II.
Na jednego instruktora przypada max. 4 pojazdy, łączność poprzez radiotelefon.
Kurs przeprowadzamy w grupach max. 12 osobowych.
Szkolenie na pojeździe własnym lub ODTJ-u.

Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP, retarder, aktywny tempomat.
Istnieje techniczna możliwość wyłączania tych systemów podczas zajęć.
Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

Sprawdzenie tożsamości, podpisanie oświadczenia, instruktaż – omówienie zagadnień.
Przygotowanie do jazdy, wykonanie zadań praktycznych.
Zakończenie poczęstunkiem, wydanie zaświadczenia.

Dla tych którzy chcą sprawdzić działanie systemów ABS, ASR, ESP, EBD i innych.
Dowiedzieć się, jak reagować w trudnych sytuacjach na drodze o różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach.
Sprawdzić swoje reakcje w symulowanych sytuacjach i poznać granice bezpieczeństwa.

WYMAGANIA

• prawo jazdy kat.B,C,D
• akceptacja regulaminu
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Safe Driving I lub II

zajęcia teoretyczne 3h
zajęcia praktyczne 2h

CENNIK

Safe Driving I lub II

• pojazd własny (5h)  350zł
• pojazd ODTJ   (5h)  450zł

INSTRUKTORZY

Zajęcia prowadzą instruktorzy techniki jazdy, czynnie pracujący w ODTJ od 2008 roku.

Safe Driving I

Omówienie systemów ABS, ASR, ESP, EBD, zasady działania retardera i hamulca silnikowego, wpływu prędkości i rodzaju nawierzchni na wykonanie zadań praktycznych.

 • właściwa pozycja, przygotowanie do jazdy, pasy, lusterka.
 • technika ruszania, rozpędzania, zmiany biegów.
 • nauka zatrzymania w wyznaczonym miejscu.
 • nauka prawidłowego operowania kierownicą:
  • slalom manewrowy.
  • slalom bramkowy.
  • skręt /slalom/ szosowy.

Ćwiczenia wykonujemy przy różnych prędkości na nawierzchniach o różnej  przyczepności dla różnego rozstawu pachołków, bez operowania pedałem przyspieszania z operowaniem pedału przyspieszania.

 • prezentacja systemów ABS, ASR, ESP.
 • hamowanie awaryjne na prostym odcinku z ABS i bez – mierzenie drogi zatrzymania na nawierzchni suchej i mokrej.
 • hamowanie awaryjne na prostym odcinku z ABS – porównanie drogi hamowania samochód ciężarowy i osobowy na tej samej nawierzchni.
 • hamowanie awaryjne na prostym odcinku z ABS i bez – jeden bok pojazdu na nawierzchni mokrej drugi na suchej.
 • hamowanie awaryjne na prostym odcinku drogi z włączonymi i wyłączonymi systemami ABS, ESP wraz z ominięciem przeszkody.
 • ominięcie przeszkody bez hamowania (test łosia) – nagłe pojawienie się przeszkody.

Safe Driving II

Przypomnienie wiadomości z części I. Omówienie sił działających na pojazd podczas jazdy po okręgu oraz zjawiska nadsterowności i podsterowności oraz metod jak im przeciwdziałać.

 • hamowanie awaryjne w zakręcie z ABS, bez ABS
 • hamowanie awaryjne w zakręcie z ominięciem przeszkody z ABS, bez ABS
 • wykorzystanie masy (balans) – pokonywanie zakrętu
 • najazd tyłem – obrót o 180 stopni, kontynuowanie jazdy
 • jazda po okręgu z ESP, bez ESP (nadsterowność, podsterowność)
 • technika i taktyka jazdy na torze szkoleniowym
 • hamowanie na spadku wzniesienia o nachyleniu 10%

to taki , który wie jak postępować, aby nie znaleźć się w sytuacji wypadkowej. Podczas  prowadzenia pojazdu cechuje go brak agresji, życzliwość wobec innych uczestników ruchu oraz okazywanie im pomocy. Charakteryzuje go płynna, przemyślana jazda, wysoki poziom koncentracji i poszanowanie obowiązujących przepisów, prawidłowa ocena własnych możliwości i umiejętności.

należy pozbyć się złych nawyków oraz zmienić styl jazdy na bardziej defensywny. Należy nabrać pewności siebie i nabyć właściwych umiejętności przeciwdziałania powstawaniu sytuacji krytycznych mogących doprowadzić do wypadku, kalectwa czy śmierci.

Ćwiczenia wykonujemy różnego rodzaju pojazdami najeżdżając z różnymi prędkościami, na różnego rodzaju nawierzchniach o różnym współczynniku przyczepności (od suchej szorstkiej do bardzo śliskiej mokrej) z włączonymi lub wyłączonymi systemami bezpieczeństwa czynnego.

 • regulamin ODTJ >> link

 • oświadczenie >> pobierz

 • zaświadczenie >> pokaż

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy prowadzi profesjonalne kursy transportowe adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i kierowców samochodów flotowych. Przeprowadzamy kursy prawa jazdy wszystkich kategorii oraz kursy doskonalenia techniki jazdy w warunkach specjalnych i podczas trudnych sytuacjach na drodze. Nasza oferta to także kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów techniki jazdy i instruktorów nauki jazdy. Dysponujemy bogatą infrastrukturą, zatrudniamy doświadczoną kadrą szkoleniową oraz możemy pochwalić się nowoczesną flotą samochodową, dzięki czemu gwarantujemy profesjonalną obsługę klientów w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Kurs doskonalenia jazdy przeznaczony jest zarówno dla doświadczonych kierowców, jak i dla osób, które niedawno pozytywnie zdały egzamin na prawo jazdy. Celem szkolenia jest podniesienie posiadanych umiejętności poprzez zajęcie prawidłowej postawy za kierownicą i poznanie zasad działania systemów bezpieczeństwa czynnego mających wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku drogowego lub kolizji. Bezpieczna jazda to szkolenie w zakresie minimalizacji ryzyka wypadku, które związane jest ze śliską nawierzchnią, trudnymi warunkami atmosferycznymi bądź niespodziewanym pojawieniem się przeszkody na drodze. Kurs wykorzystuje również zagadnienia jazdy defensywnej. Kursant biorąc udział w szkoleniu doskonalenia jazdy zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnej techniki prowadzenia pojazdu, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania się w trudnych sytuacjach na drodze. Kurs skutecznie przygotowuje kierowcę do kierowania pojazdem w taki sposób, by uniknąć kolizji bądź wypadku drogowego.

Szkolenie z bezpiecznej jazdy podzielone jest na dwa poziomy: Safe Driving I oraz Safe Driving II. Praktyczna część zajęć może odbywać się na pojeździe własnym lub ODTJ. Kurs przeprowadzany jest w grupach maksymalnie kilkunastoosobowych, co wpływa na osiągnięcie najbardziej zadowalających efektów szkolenia. Kurs w zależności od wybranego wariantu może zostać przeprowadzony zarówno na płycie poślizgowej, jak i w normalnych warunkach drogowych.

Praktyczny kurs Safe Driving I polega na zajęciu przez kierowcę właściwej pozycji w pojeździe i przygotowaniu do bezpiecznej jazdy poprzez prawidłowe ustawienie lusterek, fotela kierowcy i zapięciu pasów. Kurs obejmuje naukę operowania kierownicą (slalom bramkowy, slalom manewrowy, slalom szosowy) oraz naukę zatrzymywania się w wyznaczonym miejscu. Ćwiczenia są wykonywane przy różnej prędkości na nawierzchniach o różnej przyczepności z zastosowaniem różnego rozstawu pachołków. Kursant wykonuje manewr hamowania awaryjnego z ABS i ESP oraz bez ABS i ESP. Szkolenie obejmuje także ominięcie bez hamowania nagle pojawiającej się przeszkody (tzw. test łosia).

Kurs Safe Driving II w części praktycznej obejmuje hamowanie awaryjne w zakręcie z ABS i bez ABS oraz hamowanie awaryjne w zakręcie z ominięciem przeszkody. Kierowca wykonuje manewry takie jak najazd tyłem, nadsterowność, podsterowność czy hamowanie na spadku wzniesienia o nachyleniu 10%.

Kurs doskonalenia jazdy w części teoretycznej obejmuje omówienie systemów ABS, ASR, ESP, EBD, badanie wpływu prędkości i rodzaju nawierzchni na wykonywanie manewrów w czasie prowadzenia pojazdów oraz omówienie zasad działania hamulca silnikowego i retadera.