Płyta poślizgowa
Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 roku, objęte będą
nowelizacją przepisów. Na świeżo upieczonych kierowców spadnie obowiązek przebycia
teoretycznego kursu doszkalającego i obligatoryjnych szkoleń praktycznych przeprowadzanych w
Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.
Część teoretyczna w formie dwugodzinnych zajęć będzie prowadzona przez Wojewódzkie
Ośrodki Szkolenia Kierowców. Podczas kursu kierowca pozna czynniki mające wpływ na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pozna problematykę wypadków drogowych, zdobędzie wiedzę
w zakresie psychologicznych aspektów kierowania pojazdem oraz zasad uczestnictwa w ruchu
drogowym. Praktyczne zajęcia w dziedzinie zagrożeń w ruchu drogowym przeprowadzane są przez
Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. W czasie godziny zajęć praktycznych kursantowi zostaną
ukazane wszelkie niebezpieczeństwa, które wynikają z niedostosowanej do warunków ruchu i
nadmiernej prędkości. Część teoretyczną i praktyczną szkolenia należy zaliczyć między czwartym a
ósmym miesiącem od dnia odebrania przez kierowcę dokumentu prawa jazdy.
Nasz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy to nowoczesny obiekt szkoleniowy o
zaawansowanej infrastrukturze komunikacyjnej. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem
szkoleniowym z miejscami noclegowymi. Obiekt wyposażony jest w płyty poślizgowe, które
wykorzystywane są podczas zajęć praktycznych w zakresie hamowania na śliskiej nawierzchni,
opanowywania manewrów na drodze w warunkach specjalnych oraz w kierowaniu pojazdem przy
pokonywaniu różnego rodzaju zakrętów. Płyta poślizgowa to stale nawadniana przeszkoda składająca
się z kurtyn wodnych oraz systemu mechanicznego destabilizującego ruch, które wprowadzają pojazd
w poślizg. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczonym instruktorom, kierowca nauczy się
manewrów awaryjnego hamowania przy dużych prędkościach, wyprowadzania pojazdu z poślizgu w
złych warunkach drogowych oraz sposobu omijania niespodziewanych przeszkód na drodze. Oprócz
płyty poślizgowej, obiekt wyposażony jest także w plac manewrowy, tor szkoleniowy i tor ziemny.