Przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem.

Po zakończonym szkoleniu, zdanym egzaminie osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne bezterminowo.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginału składanych dokumentów.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wydaje zezwolenie na podstawie:
wniosku, kopi orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego, dowodu opłaty

Starosta właściwy rozszerza zakres zezwolenia na podstawie
wniosku, zaświadczenia o kursie uzupełniającym, dowodu opłaty

Starosta właściwy przedłuża ważność zezwolenia na podstawie
– orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6
– orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badań, o których mowa w oraz art. 82 ust. 1 pkt 6
ustawy o kierujących pojazdami.

WYMAGANIA

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy
• zezwolenie (uzupełniający)
• podpisane oświadczenie

CZAS TRWANIA

Kurs podstawowy:
• kat.A 24h (6T,18P)
• kat.B,C,D 14h (6T,8P)

Kurs uzupełniający:
• posiada zezw. kat. A
uzupeł. kat.B,C,D  (11h)
• posiada zezw. kat.B,C,D
uzupeł. kat.A (21h)
uzupeł. kat.B,C,D (11h)

CENNIK

KP-B         1000zł
KP-A,C,D   1400zł
KU-B          900zł
KU-A,C,D  1300zł

KP-kurs podstawowy
KU-kurs uzupełniający

PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:
• przepisy ruchu drog.
• psychologia transportu
• problematyka wypadków
• technika i taktyka jazdy

Zajęcia praktyczne:
• slalom
• hamowanie awaryjne
• ominięcie przeszkody

ODTJ organizuje egzamin sprawdzający.

TEST

jednokrotnego wyboru

PYTANIA

20 pytań – max. 4 błędy

CZAS

25 min. na test

WAŻNE

przeprowadza instruktor

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here