Pojazdy uprzywilejowane

/Pojazdy uprzywilejowane
Pojazdy uprzywilejowane 2018-01-03T13:07:54+00:00

Project Description

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze
oraz pokazanie granic bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem.

Starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

• wniosku
• kopi orzeczenia lekarskiego
• kopi orzeczenia psychologicznego
• zaświadczenia o kursie podstawowym
• dowodu opłaty.

• wniosku
• zaświadczenia o kursie uzupełniającym
• dowodu opłaty

na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Warunkiem
wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu
oryginału składanych dokumentów.

WYMAGANIA

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy
• zezwolenie (uzupełniający)

CZAS TRWANIA

Kurs podstawowy:
• kat. A          24h (6T 18P)
• kat. B, C, D 14h (6T   8P)

Kurs uzupełniający:
• posiada zezwolenie kat. A
uzupełnienie kat. B,C,D – 11h
• posiada zezwo. kat. B,C,D
uzupełnienie kat. A        – 21h
uzupełnienie kat. B,C,D – 11h

ZAŚWIADCZENIE

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru ważne bezterminowo

PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:
• przepisy ruchu drogowego
• psychologia transportu
• problematyka wypadków
• technika i taktyka jazdy

Zajęcia praktyczne:
• slalom
• hamowanie awaryjne
• ominięcie przeszkody

EGZAMIN

0
Pytań
0
Poprawna odpowiedź
0
Czas trwania (min.)
0
Dopuszczalne błędy

WAŻNE

0
Ważność zezw. max. 5lat
0
Opłata za wydanie zezw. (zł)
0
Kopie dokumentów dla Starosty
0
Grupa max. 12 osób

Dla kogo

zespołów ratownictwa medycznego
• jednostek ratownictwa chemicznego
• straży gminnych (miejskich)
• podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań
zakresu ratownictwa medycznego

• Służby Parku Narodowego
• podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań
zakresu ratownictwa wodnego.

Więcej o egzaminie

• kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem z części
   teoretycznej i praktycznej prowadzonym w ODTJ przez
   instruktora prowadzącego zajęcia
• warunkiem przystąpienia do części praktycznej egz.
   jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
• podczas egzaminu części praktycznej należy
prawidłowo
wykonać zadania określone w programie
zajęć praktycznych.

DO POBRANIA

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz