Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do zgania egzaminu
i nabycia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje PKK w ciągu 2 dni roboczych weryfikacji dokumentów:

• wniosku o wydanie p.j. (wg. wzoru)
• orzeczenia lekarskiego (wg. wzoru)
• orzeczenia psycholog. (wg. wzoru)
• fotografii przodem (3,5×4,5)
• pisemnej zgody (niepełnoletni)
• kopię prawa jazdy (jeżeli posiada)

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osoba wskazana może:

• pobrać profil PKK
• zapisać na egzamin
• odebrać prawo jazdy

• przepisy służące bezpieczeństwu
• zagrożenia w ruchem drogowym
• sytuacje nadzwyczajne
• obowiązki kierowcy, posiadacza
• praktyka plac manewrowy
• praktyka ruch drogowy

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wydaje krajowe prawo jazdy.
Kat.A,B wydawane są na max. 15 lat a kat.C,D,E max. na 5 lat.
Opłata za wydanie 100zł + 0,5zł opłata ewidencyjna.

OSK po otrzymaniu od kandydata nr PKK i PESEL pobiera profil z systemu teleinformatycznego
N
a podstawie nr PKK osoba może rozpocząć i kontynuować szkolenie tylko w jednym OSK
Na każdą kategorię osoba otrzymuje inny nr PKK

sprawdzenie tożsamości -> wskazanie stanowiska komputerowego -> zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu ->
egzamin próbny-> egzamin państwowy -> prezentacja wyniku -> sprawdzenie testu.

sprawdzenie tożsamości -> sprawdzenie stanu technicznego -> przygotowanie do jazdy ->
wykonanie zadań na placu manewrowym -> wykonanie zadań w ruchu drogowym -> omówienie egzaminu

WYMAGANIA

• 18 lat – B, B+E, C (KWC)
• 21 lat – C, C+E, D (KWD)
• 23 lata – D (KWPD)
• 24 lata – D, D+E

KWC    – kwalifikacja wstępna do C
KWPD – kwalifikacja wstępna
                 przyspieszona do D

CZAS TRWANIA

• kat.B       30T 30P
• kat.C       20T 30P
• kat.C+E     0T 25P
• kat.D(B)  20T 60P
• kat.D(C)  20T 40P
• Razem C 20T20P, CE 0T25P
• Razem C 15T20P, D 15T60P

CENNIK

Kat.B       1500zł
Kat.C       2400zł
Kat.D(B)  4000zł
Kat.D(C)  3000zł
Kat.C+E   2200zł

KOSZT EGZ.

• kat.B        140złP 30złT
• kat.C,D    200złP 30złT
• kat.B+E   200złP
• kat.C+E   245złP

T – egz. teoretyczny
P – egz. praktyczny

TEST

jednokrotnego wyboru

PYTANIA

32 pytań

CZAS

25 min. na 1 kategorię
15s czytanie 15s odp.

PUNKTY

max. 74 pkt – zalicza 68
pyt. punktowane 1-2-3

System losuje 1 element z grupy I   – spr. poziomu oleju w silniku, płynu chłodzącego, hamulcowego, w spryskiwaczach, działanie syg. dźwiękowego,
System losuje 1 element z grupy II – spr. działania świateł pozycyjnych/postojowych, mijania, drogowych, hamowania„STOP”, cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych tylnych (jeśli występuje)

Dodatkowo – dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
• sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
• sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut).

• ustawieniu fotela
• ustawieniu zagłówka
• ustawieniu lusterek
• zapięciu pasów bezpieczeństwa
• upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

• przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego oraz ruszanie z miejsca – wszystkie kategorie
• jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – łuk kat. B,C,D,BE,CE,DE
• parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem kat. C,D,BE,CE,DE)
• parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem kat. C,D,BE,CE,DE)
• parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem kat. C,D)
• zawracanie – kat. C
• ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – górka kat. B,C,D,BE,CE,DE

• sposób wykonywania manewrów na drodze
• zachowanie wobec innych uczestników
• umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń
• skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
• sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać. Jeśli jednak doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników wówczas wynik egzaminu będzie negatywny.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania.

Kurs prawa jazdy kat.C i kat.C+E i kwalifikacji wstępnej można teraz robić równocześnie. Znaczy to że po ok. jednym miesiącu masz wszystkie wymagania go kierowania TIR-em

Kurs kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć w dowolnym momencie – nie potrzebujesz nawet prawa jazdy kat.B !!!

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego prawa jazdy.