Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie racjonalizacji zużycia paliwa nabywanych podczas jazdy w ruchu drogowym.

W ramach współpracy dodatkowo oferujemy podnoszenia posiadanych umiejętności i nabywania kolejnych uprawnień poprzez szkolenie praktyczne Państwa kadry instruktorskiej na naszym obiekcie.

Zajęć praktycznych w ruchu drogowym nie można odbywać na symulatorze !!!

• spr. tożsamości
• podpisanie oświadczenia
• instruktaż – omówienie zadań
• przygotowanie do jazdy
• wykonanie zadań prakt.
• zakończenie poczęstunkiem
• podpisanie karty zajęć prakt.

Warunkiem przeprowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursów kwalifikacyjnych jest
podpisanie z ODTJ umowy współpracy, o której mowa w art.39g ust.11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym .
Na miejscu istnieje możliwość noclegu i wyżywienia.

Pojazdy spełniają wymagania § 4 rozporządzenia MI z dnia 1.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tj.:
Posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań.
Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP, retarder, tempomat.
Istnieje techniczna możliwość wyłączania tych systemów.
Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

Przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka, ruszanie, rozpędzanie, zmiana biegów,
dobór odp. przełożenia w zależności od obciążenia i profila jezdni, śledzenie wskaźnika zużycia paliwa oraz prędkości obrotowej,
jazda z kontrola wskazań prędkościomierza i obrotomierza, jazda z tempomatem, wykorzystanie retardera na wzniesieniach,
zastosowanie elementów eco drivingu i jazdy defensywnej.

Po zakończonym szkoleniu instruktor i osoba szkolona podpisują kartę zajęć praktycznych wg wzoru ośrodka szkolenia,
potwierdzają tym samym odbycie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.

WYMAGANIA

• podpisana UMOWA z OS
• karta zajęć praktycznych
• odbycie instruktarzu
• podpisane oświadczenie
  przez osobę szkoloną


CZAS TRWANIA

Zajęcia praktyczne:
• KW 16h jazdy z inst.
• KWP 8h jazdy z inst.
• KWU 5h jazdy z inst.
• KWUP 2,5h jazdy z inst.

KW-kwalifikacja wstępna
P-przyspieszona
U-uzupełniająca

CENNIK

KW-C,D (rd) 16h          600zł
KWP-C,D (rd) 8h          800zł
KW-C,D (ws,rd) 20h    1800zł
KWP-C,D (ws,rd) 10h  1000zł
KWU-C,D (rd)               500zł
KWUP-C,D (rd) 2,5h     300zł

ws – warunki specjalne
rd – ruch drogowy

PROGRAM

Obejmuje naukę oszczędnego stylu jazdy uzyskaną poprzez optymalizację zużycia paliwa, naukę hamowania na wzniesieniu oraz próbę znalezienia symulowanych awarii w pojeździe.


Kurs prawa jazdy kat.C i kat.C+E i kwalifikacji wstępnej można teraz robić równocześnie. Znaczy to że po ok. jednym miesiącu masz wszystkie wymagania go kierowania TIR-em

Kurs kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć w dowolnym momencie – nie potrzebujesz nawet prawa jazdy kat.B !!!

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego prawa jazdy.

  • regulamin obiektu >> link

  • oświadczenie osoby szkolonej >> pobierz

  • przykładowa KZP >> pokaż