Ogólnopolski Centrum Techniki Jazdy s.c.

Zostało wpisane z dniem …… do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) pod nr ….. Rejestr prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń ze środków publicznych prowadzonych przez naszą Firmę.

REJESTRACJA

adresy PUP (>>link)

Warunkiem dofinansowania szkolenia jest rejestracja osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania

Wypełnij wniosek z prośbą o dofinansowanie kursu z Urzędu Pracy. Potrzebujesz uzasadnić, dlaczego chcesz zrobić kurs na daną kategorię prawa jazdy, pojazdy uprzywilejowane, szkolenie okresowe czy kurs kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych. W podaniu uzasadnij, że po takim kursie łatwiej będzie Ci znaleźć miejsce pracy, które gwarantuje Urząd Pracy.

Złóż dokumenty w okienku podawczym. Jeśli Urząd Pracy nie ma zastrzeżeń do dokumentacji, zaprasza nas osobiście na rozmowę, gdzie przeprowadza testy i wywiad, czy spełniamy wymagania stawiane przez UP. Jeśli formalności przebiegną pomyślnie, a Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami pieniężnymi, wniosek jest rozpatrywany dalej.

Po wszystkim otrzymasz dofinansowanie wybranego kursu z Urzędu Pracy, wówczas możesz zgłosić się do Nas w celu podpisania umowy i wypełnienia dokumentów, których wymaga Urząd Pracy. Cała procedura trwa około miesiąca.