Kurs Prawa Jazdy

//Kurs Prawa Jazdy
Kurs Prawa Jazdy 2018-01-09T13:12:12+00:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób szkolonych do zgania egzaminu
i nabycia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi odpowiedniej kategorii.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby szkolonej wydaje PKK w ciągu 2 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów:

• wniosku o wydanie prawa jazdy (wg. wzoru)
• orzeczenia lekarskiego (wg. wzoru)
• orzeczenia psychologicznego (wg. wzoru)
• fotografii przodem (3,5×4,5)
• pisemnej zgody rodziców lub opiekuna (jeżeli wymagana)
• kopię prawa jazdy (jeżeli posiada)

WYMAGANY WIEK

• 18 lat – B, B+E, C (KWC)
• 21 lat – C, C+E, D (KWD)
• 23 lata – D (KWPD)
• 24 lata – D, D+E

KWC    – kwalifikacja wstępna do C
KWPD – kwalifikacja wstępna
                 przyspieszona do D

CZAS TRWANIA

• B       30T 30P
• C       20T 30P
• C+E     0T 25P
• D(B) 20T 60P
• D(C) 20T 40P

• Razem C, C+E
C 20T 20P, C+E 0T 25P

• Razem C,D
C 15T 20P, D 15T 60P

KOSZT EGZAMINU

• B       30złT 140złP
• C,D   30złT 200złP
• B+E             200złP
• C+E             245złP

T – egz. teiretyczny
P – egz. praktyczny

 

PROGRAM

• zasady i przepisy służące bezpieczeństwu
• zagrożenia związane z ruchem drogowym
• postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
• obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
• praktyka placu manewrowy,  ruch drogow

Minimalny czas trwania kursu na prawo jazdy

B – 12 dni
30h praktyki

C – 11 dni
30h praktyki

C+E – 9 dni
30h praktyki

D(B) – 19 dni
60h praktyki

D(C) – 13 dni
40h praktyki

EGZAMIN teoretyczny

0
Pytań na każdą kat.
0
Poprawna odpowiedź
0
Czas trwania (min.)
0
możliwe 74pkt zalicza 68pkt
0
czas odpowiedzi na pyt. 50(s)
0
wydanie 100(zł) + ewiden. 0,5zł
0
pyt. punktowane 1-2-3 pkt.
0
Grupa max. 20 osób

EGZAMIN praktyczny

System losuje 1 element z grupy I   – spr. poziomu oleju w silniku, płynu chłodzącego, hamulcowego, w spryskiwaczach, działanie syg. dźwiękowego,
System losuje 1 element z grupy II – spr. działania świateł pozycyjnych/postojowych, mijania, drogowych, hamowania „STOP”, cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych tylnych (jeśli występuje)

Dodatkowo – dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
• sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
• sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut).

• ustawieniu fotela
• ustawieniu zagłówka
• ustawieniu lusterek
• zapięciu pasów bezpieczeństwa
• upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

• przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego oraz ruszanie z miejsca – wszystkie kategorie
• jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – łuk kat. B,C,D,BE,CE,DE
• parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem kat. C,D,BE,CE,DE)
• parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem kat. C,D,BE,CE,DE)
• parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem kat. C,D)
• zawracanie – kat. C
• ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – górka kat. B,C,D,BE,CE,DE

• sposób wykonywania manewrów na drodze
• zachowanie wobec innych uczestników
• umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń
• skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
• sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać. Jeśli jednak doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników wówczas wynik egzaminu będzie negatywny.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania.

Przydatne linki

• OSK po otrzymaniu od osoby szkolonej, nr PKK i PESEL pobiera profil z systemu teleinformatycznego i dopiero wówczas osoba może rozpocząć szkolenie.
• na każdą kategorię prawa jazdy osoba osoba otrzymuje inny nr PKK
• na podstawie nr PKK osoba może rozpocząć i kontynuować szkolenie tylko w jednym OSK
• pobrać profil, zapisać egzamin, odebrać prawo jazdy może inna osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
• międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego

• sprawdzenie tożsamości
• wskazanie stanowiska komputerowego
• zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu
• egzamin próbny
• egzamin państwowy
• prezentacja wyniku
• sprawdzenie testu.

• sprawdzenie tożsamości
• sprawdzenie stanu technicznego
• przygotowanie do jazdy.
• wykonanie zadań na placu manewrowym.
• wykonanie zadań w ruchu drogowym.
• omówienie egzaminu.

DO POBRANIA

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz