Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do zgania egzaminu
i nabycia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

W ramach współpracy dodatkowo oferujemy podnoszenia posiadanych umiejętności i nabywania kolejnych uprawnień poprzez szkolenie praktyczne Państwa kadry instruktorskiej na naszym obiekcie.

Jedna godzina jazdy na symulatorze jest równoznaczna dwom godzinom jazdy pojazdem na infrastrukturze ODTJ.

• spr. tożsamości
• podpisanie oświadczenia
• instruktaż – omówienie zadań
• przygotowanie do jazdy
• wykonanie zadań prakt.
• zakończenie poczęstunkiem
• podpisanie karty zajęć prakt.

Warunkiem przeprowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursów kwalifikacyjnych jest
podpisanie z ODTJ umowy współpracy, o której mowa w art.39g ust.11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym .
Na miejscu istnieje możliwość noclegu i wyżywienia.

Pojazdy spełniają wymagania § 4 rozporządzenia MI z dnia 1.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tj.:
Posiadają dokument wydany przez rzeczoznawcę potwierdzający spełnienie wymagań.
Posiadają systemy bezpieczeństwa czynnego ABS, ASR, ESP i inne.
Istnieje techniczna możliwość wyłączania tych systemów.
Są przystosowane do nauki jazdy – spełniają wymogi -L-

Przygotowanie do jazdy, właściwa pozycja, pasy, lusterka, operowanie kołem kierownicy – slalomy,
Hamowanie awaryjne na prostym odcinku i w zakręcie, próba ominięcia przeszkody (test łosia), jazda po okręgu – nadsterowność, podsterowność,
Jazda szosowa torem szkoleniowym, hamowanie na spadku 10%

Po zakończonym szkoleniu instruktor i osoba szkolona podpisują kartę zajęć praktycznych wg wzoru ośrodka szkolenia,
potwierdzają tym samym odbycie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.

WYMAGANIA

• podpisana UMOWA z OS
• karta zajęć praktycznych
• odbycie instruktarzu
• zapoznanie z regulaminem
• podpisane oświadczenie
  przez osobę szkoloną

CZAS TRWANIA

Zajęcia praktyczne:
(indywidualna jazda)
• KW 4h jazdy z inst.
• KWP 2h jazdy z inst.

2h jazdy = 1h symulator
1h jazdy = 60 min.
KW-kwalifikacja wstępna
P-przyspieszona

CENNIK

KW-C,D (ws) 4h            800zł
KWP-C,D (ws) 2h          400zł
KW-C,D (ws,rd) 20h    1800zł
KWP-C,D (ws,rd) 10h  1000zł

ws – warunki specjalne
        pojazdem ODTJ
rd – ruch drogowy
        pojazdem ODTJ

PROGRAM

Zgodny z rozporządzeniem MIiB nr tematu 1.4.7 (kat.C) oraz 1.5.7 (kat.D)- „nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu „.

Kurs prawa jazdy kat.C i kat.C+E i kwalifikacji wstępnej można teraz robić równocześnie. Znaczy to że po ok. jednym miesiącu masz wszystkie wymagania go kierowania TIR-em

Kurs kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć w dowolnym momencie – nie potrzebujesz nawet prawa jazdy kat.B !!!

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie krajowego prawa jazdy.

  • regulamin obiektu >> link

  • oświadczenie osoby szkolonej >> pobierz

  • przykładowa KZP >> pokaż